Navigation

Vi imate ideje. Mi se brinemo o njihovoj zaštiti.

Ivan ŠimacTomislav HalleGordon KunstekJelena Blagdan

Ivan Šimac

Područje odvjetničkog rada Ivana Šimca obuhvaća raznorodna pravna područja, od ovršnog prava, prava tržišnog natjecanja, do prava intelektualnog vlasništva. Uz statusna pitanja glede trgovačkih društava, odvjetnik se bavi poslovno-pravnim odnosima među trgovačkim društvima, građansko pravnim odnosima i upravnim pravom.

U pružanju pravne podrške Ivan Šimac redovito aktivno sudjeluje u raznovrsnim poslovnim dogovorima te pruža pravne savjete klijentima u svim stadijima poslovnih pothvata i transakcija.

Odvjetnik također zastupa fizičke osobe u upravnim postupcima poput povrata oduzete imovine, u raznovrsnim građansko-pravnim postupcima (naknade šteta, povrede ugovora, ovršni postupci i sl.) te radnim sporovima.

Obrazovanje

 • Georgetown University Law Center, Washington, D.C., Juris Doctor
  2000 - američka diploma nostrificirana 2002. godine
 • La Roche College, B.S., 1997
 • Pravosudni ispit - New York, USA, 2000
  Republika Hrvatska, 2004

Područja prakse

 • Zastupanje u poslovima akvizicija i u poslovima restrukturiranja i zajedničkih pothvata (joint ventures)
 • Pravo vezano za nekretnine
 • Pravo tržišnog natjecanja
 • Parnično i ovršno pravo
 • Pravo intelektualnog vlasništva

Kontakt

Tel: +385-1-6395-601
Mob: +385-(0)91-560-3898

Tomislav Halle

Tomislav Halle zastupa klijente u sudskim, arbitražnim i upravnim postupcima. Raspolaže dugogodišnjim iskustvom u pružanju pravne podrške društvima prilikom njihova vlasničkog i organizacijskog restrukturiranja, spajanja i pripajanja kao i prilikom strukturiranja poslovne suradnje na korporativnoj i ne-korporativnoj osnovi.

Praksa odvjetnika uključuje pravno savjetovanje klijenata za potrebe M&A transakcija u području infrastrukture, trgovine, građevinarstva, inženjerstva, energetike, prijevoza, nakladništva te u turizmu i hotelijerstvu.

Također pravno savjetuje klijente u pogledu pitanja javne nabave te državnih potpora i poticaja.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1998)
 • Akademija američkog i međunarodnog prava, Dallas, Texas (1999)
 • Član Hrvatske odvjetničke komore od 2005 g.

Područja prakse

 • Sudski i upravni postupci
 • Pravo vezano za građevinarstvo i inženjerstvo
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Radno pravo
 • Pravo ugovornih odnosa

Kontakt

Tel: +385-1-6395-603
Mob: +385-(0)91-4674-101

Gordon Kunstek

Gordon Kunstek je usmjeren prvenstveno na poslovni segment odvjetničkih usluga te pruža usluge pravnog savjetovanja i zastupanja iz područja trgovačkog prava i prava tržišnog natjecanja.

U obavljanju svojih odvjetničkih zadaća Gordon Kunstek je pravno zastupao klijente u različitim vrstama poslovnih transakcija, počevši od korporativnih transakcija koje su uključivale akvizicije vlasničkih udjela i dionica u trgovačkim društvima, preko pregovaranja o kompleksnim ugovorima kojima članovi trgovačkih društava uređuju svoje međusobne odnose, poslovnih transakcija razvoja poslovno-stambenih projekata, do pregovaranja i sastavljanja složenih ugovora trgovačkog prava i provođenja različitih oblika statusnih promjena (spajanja, pripajanja, podjela, itd.).

Fokusiranost na takav specifičan segment pravnog područja svakako uključuje i aktivno sudjelovanje u pravnim aspektima poslovnih dogovora i pregovora te sveobuhvatnu pravnu podršku klijentu kroz sve stadije transakcije.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003
 • Fakultet Paul-Valéry, Montpellier III, 2000
 • Član Hrvatske odvjetničke komore, 2005

Područja prakse

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Sudski i arbitražni postupci
 • Pravo vezano za nekretnine i razvoj projekata
 • Pravo tržišnog natjecanja

Kontakt

Tel: +385-1-6395-602
Mob: +385-(0)91-523-0193

Jelena Blagdan

Područje rada Jelene Blagdan uključuje pravno savjetovanje domaćih i stranih klijenata u različitim aspektima prava društava, zaštite potrošača, intelektualnog vlasništva, radnog i zemljišno knjižnog prava.

Odvjetnica pravno savjetuje i pruža pravnu pomoć klijentima u njihovim trgovačkim predmetima te statusnim promjenama u trgovačkim društvima. Uz rješavanje statusno-pravnih pitanja trgovačkih društava, Jelena Blagdan zastupa klijente u ovršnim i parničnim postupcima. Također, aktivno se bavi savjetodavnim uslugama iz područja pravne zaštite potrošača i radnog prava, gdje i u sudskim predmetima samostalno zastupa stranke.

U svojoj praksi u društvu stekla je vrijedna iskustva u složenijim transakcijama poput dubinskih ispitivanja i analiza pravnih situacija poslovnih subjekata te uspješno surađuje s partnerima u društvu kojima pomaže u postupcima izrade i sastava složenih ugovora i popratnih provedbenih dokumenata.

Obrazovanje

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2007)
 • Fordham Law Summer Institute 2010, Fordham University School of Law, New York, USA
 • Član Hrvatske odvjetničke komore, 2010

Područja prakse

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Pravo intelektualnog vlasništva
 • Zemljišno knjižno pravo
 • Radno pravo

Kontakt

Tel: +385-1-6395-604
Mob: +385-(0)91-639-5604


Adresa

Ilica 31, Zagreb

Telefon

+385-1-6395-600

Faks

+385-1-6395-610